Değerli Sağlık Çalışanları,

Anayasamızda;

“Madde 51.– Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.”  denmektedir.

Birlikte çalıştığımız kamu sağlık sektörü;kamu sağlık hizmeti sunumundaki ve sunumu gerçekleştiren meslek guruplarındaki çeşitlilik, tıp ve teknolojinin gelişmesi beraberinde sürekli değişim içindedir.Neredeyse her gün farklılaşan ve değişen sağlık hizmetleri sunumu; sıkça mevzuat değişikliklerini de beraberinde getirmektedir.Sağlık çalışanlarının  sürekli değişen ve güncellenen  sağlık mevzuatını yakından takip edebilmesi, ancak özel ilgi duyulması durumunda mümkün olabilmektedir.Bu tespitler neticesinde içinizden bir gurup sağlık çalışanı olarak; üyeleri için mevzuatı yakından takip ederek  anında üyeleri ile paylaşabilecek,üyelerinin çıkarından daha yüksek bir çıkar gözetmeyen ve üyelerine gerekli hukuki ve bürokratik desteği verebilecek bağımsız ve tarafsız bir sendika kurmaya karar verdik. Bu kapsamda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz sendikamızın faaliyetlerini; siz değerli çalışanlarımızın talepleri, beklentileri ve önerileri ile şekillendirip;tüzüğümüzde belirttiğimiz amaç ve ilkeler doğrultusunda sürdürmeye özen göstermekteyiz.

Her şeyden önce sendikamızın varlık nedeni sizlersiniz.Üye,temsilci yada yönetici olarak; her aşamada desteğiniz ve fikirleriniz, sendikamızın gelişimi için son derece önemlidir. Sendikamız büyüyüp geliştikçe hak ve menfaatlerimiz de aynı oranda büyüyüp gelişecektir.

 

Saygılarımızla.

Merkez Yönetim Kurulu

teşkilat şeması

 

MİSYON VE VİZYON

Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda çalışanların haklarını korumak,yeni haklar elde edilmesini sağlamak,birlikte hareket etme kültürünü geliştirmek ve ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti vermek amaçlanmıştır.

Sağlık Ordusu-Sen bu amaçlar doğrultusunda gücünü üyelerinin genelinin menfaatlerine kullanarak;zümre değil kitle sendikacılığına doğru emin adımlarla giden ve yakın gelecekte  en çok tercih edilen sendika olmayı hedeflemiştir.

 

error

Sosyal Medya Hesaplarımız