Etkili Sendika

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası

Değerli sağlık çalışanlarımız, anayasamızda;

“Madde 51.– Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.” denmektedir.

Birlikte çalıştığımız kamu sağlık sektörü;kamu sağlık hizmeti sunumundaki ve sunumu gerçekleştiren meslek guruplarındaki çeşitlilik, tıp ve teknolojinin gelişmesi beraberinde sürekli değişim içindedir.Neredeyse her gün farklılaşan ve değişen sağlık hizmetleri sunumu; sıkça mevzuat değişikliklerini de beraberinde getirmektedir.Sağlık çalışanlarının sürekli değişen ve güncellenen sağlık mevzuatını yakından takip edebilmesi, ancak özel ilgi duyulması durumunda mümkün olabilmektedir.Bu tespitler neticesinde içinizden bir gurup sağlık çalışanı olarak; üyeleri için mevzuatı yakından takip ederek anında üyeleri ile paylaşabilecek,üyelerinin çıkarından daha yüksek bir çıkar gözetmeyen ve üyelerine gerekli hukuki ve bürokratik desteği verebilecek bağımsız ve tarafsız bir sendika kurmaya karar verdik. Bu kapsamda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz sendikamızın faaliyetlerini; siz değerli çalışanlarımızın talepleri, beklentileri ve önerileri ile şekillendirip;tüzüğümüzde belirttiğimiz amaç ve ilkeler doğrultusunda sürdürmeye özen göstermekteyiz.

Her şeyden önce sendikamızın varlık nedeni sizlersiniz.Üye,temsilci yada yönetici olarak; her aşamada desteğiniz ve fikirleriniz, sendikamızın gelişimi için son derece önemlidir. Sendikamız büyüyüp geliştikçe hak ve menfaatlerimiz de aynı oranda büyüyüp gelişecektir.

Yöneticilerimiz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası

Etkili Sendika